PRIVACYBELEID

Privacyverklaring:

 

 

Schildersbedrijf Gasseling BV, Kolenbergstraat 40

1695 CD Blokker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schildersbedrijf Gasseling BV bezoekadres Kolenbergstraat 40

1695 CD Blokker +310229230010

www.schildersbedrijfgasseling.nl

info@schildersbedrijfgasseling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schildersbedrijf Gasseling BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een                              
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schildersbedrijfgasseling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Schildersbedrijf Gasseling BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  
uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Gasseling Vastgoed Onderhoud BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij         
hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Schildersbedrijf Gasseling BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Schildersbedrijf Gasseling BV ) tussen zit. Schildersbedrijf Gasseling BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Kantoormanager voor offertes en facturen. Accept voor boekhouding/ administratie

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Schildersbedrijf Gasseling BV bewaart uw hierboven beschreven persoonsgegevens om de gevraagde diensten of goederen aan u te leveren. De wet schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren te bewaren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die vereist om de gegevens langer te bewaren. ( zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens )

  

Delen van persoonsgegevens met derden:

Schildersbedrijf Gasseling BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schildersbedrijf Gasseling BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Schildersbedrijf Gasseling BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Gasseling BV  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schildersbedrijfgasseling.nl

 

 

Schildersbedrijf Gasseling BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Schildersbedrijf Gasseling BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie 0229-230010 of via info@schildersbedrijfgasseling.nl

 

 

 

 

 

CONTACT ONS

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Telefoonnummers

Kantoor: 0229-230010

Mobiel:   06-54204168

ADRESGEGEVENS
Kolenbergstraat 40
1695 CD Blokker, NL